Наукова діяльність

              Наукова діяльність кафедри нервових хвороб та нейрохірургії ФПО

 На кафедрі нервових хвороб та нейрохірургії ФПО виконуються наступні науково-дослідницькі роботи:

1)  Оптимізація обрання діагностичної та лікувальної тактики вертеброгенних уражень  

      нервової системи та розробка нових методів їх консервативного лікування ”.

             Строки виконання роботи:    2017 –   2022 рр.


2)  “Оптимізація діагностики та лікування цереброваскулярної патології ”.

             Строки виконання роботи:    2017 –   2021рр.