Інтернам      Інтернатура (первинна спеціалізація) є обов’язковою формою післядипломної освіти осіб за лікарськими спеціальностями для отримання кваліфікації лікаря-спеціаліста та можливості здійснювати лікарську діяльність в Україні. 

 

   Основним завданням інтернатури є підвищення рівня практичної підготовки випускників вищих медичних навчальних закладів, медичних факультетів університетів, їх професійної готовності до самостійної лікарської діяльності. 

 

   Інтернатура проводиться за очно-заочною формою навчання у закладах післядипломної медичної освіти, структурних підрозділах з післядипломної освіти вищих медичних навчальних закладів, на медичних факультетах університетів, на базах стажування в закладах охорони здоров’я. 

 

Особа, яка успішно пройшла навчання за програмою інтернатури отримує відповідний сертифікат встановленої форми.

 

На кафедрі проводиться очне навчання лікарів-інтернів з наступних дисциплін:

  • зі спеціальності «Неврологія»
  • зі спеціальності «Нейрохірургія».
  • Куратор інтернів асистент кафедри, к.мед.н. Зозуля Оксана Олексіївна тел.моб. +38050-2899129
  • Завуч кафедри, доцент, к.мед.н. Мізякіна Катерина Василівна тел.моб. +380672643641
           
Бажаємо успіхів у навчанні !

           Наказ №291
 ĉ
Кафедра Нервових хвороб та нейрохірургії,
24 жовт. 2017 р., 12:53
ĉ
Кафедра Нервових хвороб та нейрохірургії,
24 жовт. 2017 р., 12:53
ĉ
Кафедра Нервових хвороб та нейрохірургії,
24 жовт. 2017 р., 12:53
ĉ
Кафедра Нервових хвороб та нейрохірургії,
24 жовт. 2017 р., 12:53
Comments